Η Εταιρία μας ειδικεύεται στην παραγωγή υλικού προετοιμασίας επιφανειών, ευρύτερα γνωστού ως Υλικό Αμμοβολής. Oι παραγωγικές εγκαταστάσεις ευρίσκονται στην Λάρυμνα, Λοκρίδος, 120km BA της Αθήνας και διαθέτουν δυναμικότητα παραγωγής 300000 t ετησίως. Η πρώτη ύλη είναι πυρομεταλλουργική μη μεταλλική σκωρία η οποία παράγεται κατά την τήξη λατεριτικού μεταλλεύματος σε ηλεκτρική κάμινο τοπικού εργοστασίου. Η σκωρία κοκκοποιείται κατά το στάδιο της ψύξης με νερό, στο ίδιο εργοστάσιο. Η κοκκοποιημένη πρώτη ύλη, αποτελούμενη κυρίως από πυριτικές ενώσεις του σιδήρου, μεταφέρεται και υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Το τελικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αμμοβολή στις παρακάτω δραστηριότητες:

* Ναυπηγεία, επισκευές και συντήρηση
* Διϋλιστήρια, συγκροτήματα δεξαμενών και τερματικοί σταθμοί
* Θαλάσσιες γεωτρήσεις πετρελαίου
* Κατασκευές συγκροτημάτων
* Χημικές και άλλες βιομηχανίες
* Εργα Πολιτικού Μηχανικού
* Αποκαταστάσεις (Συντηρήσεις) μνημείων
* Διάφορες κατασκευές και επισκευές, όπως μηχανές, αγωγοί και βαλβίδες, γερανοί, χαλύβδινες κατασκευές, σιδηρόδρομοι, αμαξώματα αυτοκινήτων και φορτηγών κλπ.

 
   
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
GR-350 12 ΛΑΡΥΜΝΑ, ΕΛΛΑΣ

Υπεύθυνος: Σπυρίδων Δαραμάρας
Τηλ. 0030 22680 31690, 0030 6944-593242, 0030 6944-363413
Telefax 0030 22680 31631, 0030 210 6003026
E-mail: info@daramaras.gr
 
 
   
   
   
Εταιρία Χαρακτηριστικά Υγιεινή και Ασφάλεια Συσκευασία Διασφάλιση Ποιότητας Επικοινωνία Ελληνικά English Home Page